saul-und-david-detail
kop.uitsnede3 kopie kop.uitsnede2 kopie Gerard van Honthorst kopie

Judith Leyster Young Flute Player

De Luit, de Fluit en de koppelaarster

Er zijn talloze schilderijen uit de 16e en 17e eeuw waarop een keur van muziekinstrumenten te zien zijn. Zomaar op een stapel gegooid, keurig opgehangen of gebruikt door deftige mensen of door zwervers.  Als u uw ogen mag geloven wordt er ook heel wat afgezongen door mooie echtparen Of wordt er gelald? Wat doet die glimmende tandeloze oude vrouw tussen al die mooie rijk uitgedoste jongelui? Er wordt gelonkt door onweerstaanbare dames en onzekere heren. Hoe klinken deze instrumenten en wat wordt er gezongen? 

De symboliek van muziekinstrumenten in de 16e en 17e eeuwse schilderkunst wordt voor het voetlicht gebracht. 

Deze voorstelling gaat 'life' met
La Pittura Musica
met medewerking van:
Brigitte van Hagen, zang
Elly van Munster: Luit en Theorbe
Soledad Brondino, fluit
Han van Hagen: verteller

luit leyster detail kopie 
bosch kopie 2 Bosch boek groot kopie
jan-van-bijlert-or-bylert kopie